Prace Kulturoznawcze

23, 2019, nr 4

2019

Strony redakcyjne i spis treści
(Unknown author)

Wprowadzenie
(Krzysztof Łukasiewicz, Magdalena Matysek-Imielińska)

Romantyczność ukryta wśród założeń
(Jacek Abramowicz)

Gospodarka wartości. Pomiędzy ceną a „ukrytą ręką kultury”
(Jacek Schindler)

More >

23, 2019, nr 2-3

2019

Pages: 296

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Errata
( )

Kultura misji
(Jacek Małczyński, Renata Tańczuk)

Metafory i narzędzia planetarnej kolonizacji. Od pierwszego globusa do Eart...
(Agnieszka Jelewska)

More >

23, 2019, nr 1

2019

Pages: 152

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Parę słów wprowadzenia
(Krzysztof Łukasiewicz)

Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej
(Krzysztof Moraczewski)

Agorafobia, czyli ukryte curriculum. Pole akademickie i dylematy intelektua...
(Agata Skórzyńska)

More >

22, 2018, nr 4

2019

Pages: 148

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Mobilność rzeczy
(Izolda Topp-Wójtowicz)

Rzeczy wypędzone, rzeczy oswojone, rzeczy eksponowane. Próba wstępnej kateg...
(Magdalena Sacha)

Nowe perspektywy w badaniach nad nowożytnymi albumami przyjaźni
(Anna Michalska)

More >

22, 2018, nr 3

2019

Pages: 116

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Małgorzata Kozubek, Agnieszka Nieracka)

The last side of "Citizen Kane"
(Małgorzata Kozubek)

Don Quixote unfaithful: Counterculture of failure
(Magdalena Barbaruk)

More >

22, 2018, nr 1-2

2019

Pages: 332

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Klimat kultury
(Aleksandra Kil-Matlak, Jacek Małczyński)

Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu
(Małgorzata Sugiera)

Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?
(Ewa Bińczyk)

More >

21, 2017, nr 4

2018

Pages: 196

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Krzysztof Łukasiewicz)

Litewka
(Jacek Abramowicz)

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Anie...
(Krzysztof Łukasiewicz)

More >

21, 2017, nr 3

2018

Pages: 136

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo od autorów
( )

Rola Nilu w kształtowaniu kultury starożytnego Egiptu
(Patryk Chudzik, Mateusz Żmudziński)

Reguły komunikacji intra- i intergatunkowej (na przykładzie człowieka i psa...
(Michael Fleischer)

More >

2018

Pages: 110

Strony tytułowe i spis treści
( )

Jedzenie i granice sztuki. Wprowadzenie
(Dorota Koczanowicz)

Figura czy forma? Punkt widzenia żołądka
(Rodolphe Gasché)

Somaestetyka i gastronomia Kilka myśli o sztuce jedzenia
(Richard Shusterman)

More >

21, 2017, nr 1

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Postsekularyzm jako wędrujące pojęcie. Wprowadzenie
(Michał Matlak, Dorota Wolska)

Ku kodyfikacji. Na rozdrożu religii i kultury. Rozmowa z Olivierem Roy
(Editors )

Sacrum i polityczność
(Harald Wydra)

More >

20, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Partycypacja czy emancypacja? Zamiast Wprowadzenia
(Magdalena Matysek-Imielińska)

The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle
(Peter Beilharz)

The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz
(Dominik Bartmański)

More >

19, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie
(Magdalena Matysek-Imielińska)

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie...
(Agata Skórzyńska)

Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obli...
(Michael S. Drake)

More >

18, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Aleksandra Kil-Matlak, Jacek Małczyński, Dorota Wolska)

Czy komar może (prze)mówić?
(Timothy Mitchell)

Symbiotyczność tworzenia Elvina Flamingo aka Jarosława Czarneckiego
(Viola Krajewska, Piotr Krajewski)

More >

17, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Przewodniki w kulturze i kultura jako przewodnik
(Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp-Wójtowicz)

Mapa w głowie — przewodnik w drodze
(Beata Frydryczak)

Między kompasem a kosmologią: mapa jako obraz świata
(Maria Magdalena Morawiecka)

More >

16, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Krzysztof Łukasiewicz)

Giambattisty Vica zmagania z chrześcijańskim historycyzmem oraz z kartezjań...
(Zbigniew Drozdowicz)

„Księga kultury” i jej autorzy
(Stefan Klemczak)

More >

15, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Stefan Bednarek)

O przyszłości między wizją a zaangażowaniem
(Izolda Topp-Wójtowicz)

Wskrzeszanie kultury. Nowy brewiarz humanisty
(Anna Grzegorczyk)

More >

14, 2012, nr 2

2012

Wprowadzenie
(Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp-Wójtowicz)

Chlévská lyrika. Umění jako návod k proměně vnímání
(Jindřich Štreit, Jiři Siostrzonek)

Efekt motyla. Natura jako paradoks
(Dariusz Czaja)

Zwierzę — (w) granica(ch) kultury. Kilka uwag i pytań
(Dorota Wolska)

More >

14, 2012, nr 1

2012

Wprowadzenie
(Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp-Wójtowicz)

Natura i kultura w kulturalizmie hermeneutycznym
(Barbara Tuchańska)

O naturze, kulturze, granicy i potencjale kategorii habitusu
(Ewa Kwiatkowska)

Niepojęte ocieplenie stosunków? Clifford Geertz i nauki przyrodnicze
(Jacek Małczyński)

More >

13, 2012

2012

Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery
(Robert Losiak)

Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast
(Sebastian Bernat)

Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań i środek wyrazu w sztuce ogrodowe...
(Krystyna Pawłowska)

Szmery, szepty i krzyki. Muzyka wenecka
(Dariusz Czaja)

More >

12, 2011

2011

Pages: 321

Przedmowa
(Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp-Wójtowicz)

Wstęp
(Stefan Bednarek)

Humanistyka jako obecność
(Anna Grzegorczyk)

Antropologia jako ćwiczenie duchowe
(Dariusz Czaja)

More >

11, 2010

2011

Pages: 236

Przedmowa
(Krzysztof Łukasiewicz)

Nieuniwersalność praw nauki, historyczność wszystkiego i specyfika humanist...
(Barbara Tuchańska)

Antropologia kultury: granice paradygmatu otwartego
(Grzegorz Godlewski)

Odzyskać doświadczenie. W kierunku nowego idiografizmu?
(Dorota Wolska)

More >

10, 2007

2007

Słowo wstępne. Kultura i tragiczność
(Dorota Wolska)

Pojęcie i tragedia kultury
(Georg Simmel)

"Tragedia kultury"
(Ernst Cassirer)

Metafizyka tragedii
(Georg von Lukács)

More >

English

2014

Human physical attractiveness as a biological signal (PK XIV/1 2012)
(Krzysztof Borysławski)

Culture within the boundaries of nature. Daniel Everett and the Pirahã (PK ...
(Mirosław Kocur)

Dancing around the Savage (PK XIV/1 2012)
(Ewa Kosowska)

On nature, culture and the potential of the concept of habitus (PK XIV/1 20...
(Ewa Kwiatkowska)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout