Prace Kulturoznawcze, 23, 2019, nr 4, ss.164

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.1

Download articleDownload article

Romantyczność ukryta wśród założeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.2

AbstractDownload articleDownload article

poetic genre, poetic world, ontic status, mode of existence, subject factor

Gospodarka wartości. Pomiędzy ceną a „ukrytą ręką kultury”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.3

AbstractDownload articleDownload article

economy, culture, value, utility value, utility, needs, preferences, wealth

Fuck context, czyli splatając architekturę ze społeczeństwem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.4

AbstractDownload articleDownload article

ANT, Action-Network Theory, architecture, Rem Koolhaas, context, fuck context

The doom of the Fantastic Four: Marvel’s First Family disappearance and what it says about the transmedia perspective of popular comics

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.5

AbstractDownload articleDownload article

Marvel, Fantastyczna Czwórka, kultura konwergencji, narracja transmedialna

Szalone badania i legitymizacja autorytetów — wyobrażenia nauki w horrorze lat pięćdziesiątych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.6

AbstractDownload articleDownload article

science, scientist, authorities, experts, progress, technohorror, nuclear bomb, mass media

Rośliny krain zmyślonych — o zielnikach i wytwarzaniu miejsc

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.7

AbstractDownload articleDownload article

herbaria, placeness, subjectivity, colonialism, ecology

O prawniczych kompetencjach Ignacego Czerwińskiego w świetle opinii profesjonalistów. Przewodnik testatora w komentarzach Antoniego Rosbierskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.8

AbstractDownload articleDownload article

Antoni Rosbierski, Ignacy Czerwiński, law culture, history of Polish culture, testaments in Polish 19th-century culture

Przewodnik testatora, czyli ważne uwagi z dwóch części złożone: jak i o czym testamenta pisać się powinny?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.9

Download articleDownload article

Eseje

Is there a future for culture? A feuilleton

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.10

Download articleDownload article

Keith Tester (1960–2019) — popularyzator polskiej tradycji humanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.11

Download articleDownload article

Recenzje

Jakich badań potrzebuje kulturoznawstwo? Metodologiczne ćwiczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.4.12

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout