Prace Kulturoznawcze, 22, 2018, nr 1—2, ss.332

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Klimat kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Gaïa, Anthropocene, Capitalocene, Necrocene, Plantatiocene, Speculative Fabulation, symbionts and holobionts, Gaja, antropocen, kapitalocen, nekrocen, plantacjocen, myślenie spekulacyjne, symbionty, holobionty

Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Anthropocene, ecomodernism/ecopragmatism, good Anthropocene, degrowth, antropocen, ekomodernizm/ekopragmatyzm, dobry antropocen, postwzrost

Bruno Latour, czyli teoria miłości-sieci. Szkic z antropologii nauki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthropology of knowledge, Anthropocene, Western cosmologies, science-religion relationships, antropologia wiedzy, antropocen, kosmologie współczesne, relacje nauka–religia

Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the Anthropocene, climate change, sound, soundscape, dark ecology, antropocen, zmiany klimatu, dźwięk, pejzaż dźwiękowy, ciemna ekologia

Antropocen/strategie oporu. Geomorficzny projekt Renza Piano

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Anthropocene, Bruno Latour, hyperobjects, Renzo Piano, antropocen, Bruno Latour, Timothy Morton, hiperobiekty, Renzo Piano

Archiwa antropocenu. Mockument przyrodniczy i dekolonizacja natury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

wildlife documentary, mockumentary, parody, criticism of the Anthropocene, film przyrodniczy, mockument, kultura popularna, parodia, krytyka antropocenu

Choreografie antropocenu, czyli o materiach wprawiających w ruch

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

carbocene, anthropocene, matter, agency, choreography, węglocen, antropocen, materia, sprawczość, choreografia

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polocene, anthropocene, hazardous environmental changes, flood, Polish literature and flood, polocen, antropocen, groźne zmiany środowiskowe, powódź, polska literatura, powódź

Na warsztacie

Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.10

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthropocene, archaeology of anthropocene, digital turn, cyber-archaeology, heritage, antropocen, archeologia antropocenu, dziedzictwo, cyberarcheologia, zwrot cyfrowy

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anthropocene, environment, ecology, posthumanism, nature, culture, antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka, natura, kultura

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

climate changes, human species, life, humanities, gender, phenomenology, immanence, zmiany klimatu, gatunek ludzki, życie, humanistyka, gender, fenomenologia, immanencja

Monolog drzewa huarango. Rozwój kultury Nazca w perspektywie bioarcheologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Nazca culture, bioarchaeology, environmental archaeology, southern Peru, early intermediate period, anthropopressure, huarango trees, climate changes, kultura Nazca, bioarcheologia, archeologia środowiskowa, południowe Peru, wczesny okres przejściowy, antropopresja, drzewa huarango, zmiany klimatyczne

Szkice krytyczne

Podwójne dno struktur wiedzy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Anthropocene, grand Anthropocene narratvive, critical theory, humanities, antropocen, wielka (dominująca) narracja o antropocenie, praca krytyczna, humanistyka

Recenzje

Koniec świata, na jaki zasługujemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.16

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przekłady

Humanistyka w czasach antropocenu. Kryzys mitycznej Kantowskiej opowieści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.17

Pobierz artykułPobierz artykuł

Antrobscen(a)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.18

Pobierz artykułPobierz artykuł

Monument antropocenu, czyli o splocie czasu geologicznego z ludzkim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.19

Pobierz artykułPobierz artykuł

Archiwum

Pryncypia geologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.20

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ekologia jako teoria kultury (fiszka)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kulturoznawstwo jako ekologia społeczna (fiszka)

Pobierz artykułPobierz artykuł

In memoriam

Być z innymi — być dla innych. Wspomnienie o Annie Zeidler- Janiszewskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.21

Pobierz artykułPobierz artykuł

Noty o autorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy