Prace Kulturoznawcze, 10, 2007

Słowo wstępne. Kultura i tragiczność

Download articleDownload article

Pojęcie i tragedia kultury

Download articleDownload article

"Tragedia kultury"

Download articleDownload article

Metafizyka tragedii

Download articleDownload article

Narodziny kultury z ducha tragedii? O dyskusji Ernsta Cassirera z Georgem Simmlem

Download articleDownload article

Tragiczny paradygmat kultury. "O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów" Miguela de Unamuno

Download articleDownload article

Praktykowanie tragedii w antyku

Download articleDownload article

Tragedia jako objawienie. Geneza tragiczności chrześcijańskiej

Download articleDownload article

Etyka wobec tragedii

Download articleDownload article

Rock przystępny? O katartycznej funkcji muzyki rockowej

Download articleDownload article

U kresu tragiczności - Fryderyk Nieztsche i Daniel Paul Schreber

Download articleDownload article

Przed kim zatańczył już Dionizos?

Download articleDownload article

Tragedia jako model konfliktu moralnego

Download articleDownload article

Tragiczność i ocalenie

Download articleDownload article

Wsłuchując się w ciszę: estetyka pamięci o Zagładzie według Jean-François Lyotarda

Download articleDownload article

"Tragiczny protest" Zygmunta Adamczewskiego jako charakterologia wyobraźni

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout