Prace Kulturoznawcze, 14, 2012, nr 2

Wprowadzenie

Download articleDownload article

Chlévská lyrika. Umění jako návod k proměně vnímání

AbstractDownload article

Efekt motyla. Natura jako paradoks

AbstractDownload articleDownload article

Zwierzę — (w) granica(ch) kultury. Kilka uwag i pytań

AbstractDownload articleDownload article

Pochwała szczeliny. Humanistyka na tropach wilka

AbstractDownload articleDownload article

Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?

AbstractDownload articleDownload article

Natura jako źródło kultury w ujęciu Elizabeth Grosz

AbstractDownload articleDownload article

Medialne technologie i ich ludzie. Spojrzenie posthumanistyczne

AbstractDownload articleDownload article

Bio-art — the Transaesthetics of Bios

AbstractDownload articleDownload article

Nadnatura. Wizje człowieka przyszłości we współczesnej debacie naukowej i popularnonaukowej

AbstractDownload articleDownload article

Kształty ciała. Antropomorfizacja we współczesnym designie

AbstractDownload articleDownload article

Granice (nie)ludzkiego w sztuce współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Problemy z zagadnieniem genezy muzyki

AbstractDownload articleDownload article

Muzyka bliżej ciała. Wokół problemu percepcji muzycznej

AbstractDownload articleDownload article

W poszukiwaniu muzyki sfer — o praktykach artystycznych Pawła Tyczyny i Mikołajusa Konstantinasa Čurlionisa

AbstractDownload articleDownload article

Natura alpinizmu. Wspinaczka jako bricolage

AbstractDownload articleDownload article

Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej

AbstractDownload articleDownload article

Las jako park tematyczny

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout