Prace Kulturoznawcze, 15, 2013, ss.440

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

Download articleDownload article

O przyszłości między wizją a zaangażowaniem

AbstractDownload articleDownload article

Wskrzeszanie kultury. Nowy brewiarz humanisty

AbstractDownload articleDownload article

„Wyzwanie rzucone czasowi”. Troska, odpowiedzialność, tożsamość

AbstractDownload articleDownload article

Przyszłość dyskursu a pamięć kulturowa

AbstractDownload articleDownload article

Kultura jako zorientowane na przyszłość wyzwanie rzucone teraźniejszości. O roli przyszłości w myśleniu o kulturze

AbstractDownload articleDownload article

Czy nauki humanistyczne mogą sprawnie i wydajnie performować?

AbstractDownload articleDownload article

Zaangażowanie i przyszłość w humanistyce nieantropocentrycznej

AbstractDownload articleDownload article

Przeszłość jako przyszłość. Anamnetyka Sebalda

AbstractDownload articleDownload article

Przyszłość przeszłości i przeszłość przyszłości. Metrologiczne wzorce wartości pieniądza

AbstractDownload articleDownload article

O przyszłości w przeszłości. Perspektywa eschatologiczna w literaturze staropolskiej

AbstractDownload articleDownload article

„O, my umiemy czekać…” — projekt czeskiego odrodzenia narodowego w tetralogii Vladimíra Macury Ten, který bude (Ten, który będzie)

AbstractDownload articleDownload article

O zakotwiczeniu krajobrazu w kulturze

AbstractDownload articleDownload article

O przyszłości „Trasy Don Kichota” i krajobrazu mancyjskiego

AbstractDownload articleDownload article

Dynamiczny model kultury futuryzmu ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w manifestografi i Mychajla Semenki

AbstractDownload articleDownload article

Awangarda — wizja przyszłości czy jej złudzenie? Czyli dlaczego sztuka europejska zrezygnowała z awangardy

AbstractDownload articleDownload article

Kultura ukraińska w posttotalitarnym społeczeństwie

AbstractDownload articleDownload article

Prędkość kultury i prędkość techniki

AbstractDownload articleDownload article

Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”

AbstractDownload articleDownload article

O pewnej koncepcji „rasy przyszłości”

AbstractDownload articleDownload article

Současné subkultury jako možné alternativy při hledání strategií k utváření personální identity

AbstractDownload articleDownload article

Konstrukcja przyszłości w popularnych poradnikach psychologicznych (typu self-help)

AbstractDownload articleDownload article

Estetyka i etyka performansów ORLAN jako odpowiedź na idealizację ciała w kulturze przyszłości

AbstractDownload articleDownload article

Dziwne dni — wizje przyszłości w kinie współczesnym

AbstractDownload articleDownload article

Świat wartości i prognozy

Download articleDownload article

Co nam się nie sprawdziło? Perspektywy przemian stylu życia w Polsce. Krytyka wcześniejszych założeń

Download articleDownload article

Program badawczy Lubin II. Załącznik 1

Download articleDownload article

Koniec wirtualności — metody cyfrowe

Download articleDownload article

Pamięć o utopii. Carycyno między przeciągającą się budową i force majeure

Download articleDownload article

Polityka kulturalna i jej przyszłość. Glosa do debaty

Download articleDownload article

Od event do cultivare

Download articleDownload article

Polityka kulturalna a przyszłość w kulturze. Między uzurpacją a bezradnością

Download articleDownload article

Wytwarzanie, inicjowanie i animowanie kultury za nic, po nic i bez powodu

Download articleDownload article

Nie tylko o domach kultury

Download articleDownload article

Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim

Download articleDownload article

Recenzja: Nadzieja radykalna, czyli postawa apofatyczna w życiu codziennym

Download articleDownload article

Recenzja: Co się stało z przyszłością Rosji. Analizy kulturowe, socjologiczne i ekonomiczne

Download articleDownload article

Recenzja: Co dalej z książką?

Download articleDownload article

Recenzja: Wokół obrazowości mitu w psychoanalizie

Download articleDownload article

Recenzja: Latour i Heidegger. Dyskusja o frapujących powinowactwach i niezacieralnych różnicach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout