Prace Kulturoznawcze, 19, 2016, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Opór rodzący wyobraźnię. Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.1

Pobierz artykułPobierz artykuł

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

art squats, resistance, critical theories, artistic practice, artystyczne squaty, opór, teoria krytyczna, praktyki artystyczne

Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badań miejskich na Ukrainie i Białorusi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

urban activism, urbanism, urban policies, participation, local communities, culture of participation, city

Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crowdfunding, participatory culture, gift economy, fandom, kultura uczestnictwa, ekonomia daru

Lemury na Madagaskarze. Ku performatyce posthumanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

performance, posthumanities, participation, lemurs, animal studies

Uczestnictwo w globalnej ekumenie kulturowej?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

participation, globality, cultural ecumene

Przyczynek do poszukiwań performatyki we współczesnych praktykach politycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

performance studies, theatre, politics

Od diagnoz kultury do diagnozy w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

culture diagnosis, diagnosis in culture, methodology, ethnography, quantitative research methods, qualitative research methods

Archiwum

Antonio Gramsci, czyli socjologia w działaniu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.10

Pobierz artykułPobierz artykuł

Noty o autorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy