Prace Kulturoznawcze, 21, 2017, nr 4, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.1

Download articleDownload article

I

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

AbstractDownload articleDownload article

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Garden Palace rozebrany do kości. Sztuka jako anamneza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.4

AbstractDownload articleDownload article

Crystal Palace, Garden Palace, Jonathan Jones, barrangal dyara, modernity, anamnesis, Kryształowy Pałac, Garden Palace, barrangal dyara, nowoczesność, anamneza

Kultura w afekcie — „semiotyczność” estetycznego doświadczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.5

AbstractDownload articleDownload article

aesthetic experience, abject, semiotic, subconscious, conceptualism, doświadczenie estetyczne, abiekt, semiotyczność, nieświadomość, konceptualizm

II

Rasa, płeć, choroba. Sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.6

AbstractDownload articleDownload article

cinema, television, film, gender, sex, race, woman, women, black, feminism, racism, HIV, AIDS, kino, telewizja, TV, film, płeć, gender, rasa, kobiety, kobieta, czarne, czarni, feminizm, rasizm

Nostalgiczny wymiar muzeów gier wideo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.7

AbstractDownload articleDownload article

museum, video games, nostalgia, muzeum, gry wideo

Czy potrzebujemy „architektury oporu”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.8

AbstractDownload articleDownload article

architecture of resistance, anarchitecture, parasite architecture, ghettoization, gated communities, inclusive city, biennale of architecture, activist architecture, architektura oporu, anarchitektura, architektura pasożytnicza, gettoizacja, miasto inkluzywne, Biennale Architektury, architektura zaangażowana

„Kadzidła i miętówki”. Orientalizm a psychodeliczne okładki płytowe w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.9

AbstractDownload articleDownload article

psychedelia, psychedelic culture, album cover art, orientalism, 1960s, psychodelia, kultura psychodeliczna, okładki płytowe, orientalizm, lata sześćdziesiąte XX wieku

Eseje

Uziemione

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.10

Download articleDownload article

Jestem zrobiona ze spojrzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.11

Download articleDownload article

Sprawozdanie

Człowiek i wartość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.12

Download articleDownload article

Człowiek i wartość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.12

Download articleDownload article

Recenzje

Opowieści w działaniu. O patografiach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.13

Download articleDownload article

Noty o Autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout