Prace Kulturoznawcze, 23, 2019, nr 2-3, ss.296

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Errata

Download articleDownload article

Kultura misji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.1

Download articleDownload article

Metafory i narzędzia planetarnej kolonizacji. Od pierwszego globusa do Earth System Science

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.2

AbstractDownload articleDownload article

colonization, environment, globalization, ecology, design

Obserwuj, reaguj, odkrywaj. Permakultura przeciw agrologistyce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.3

AbstractDownload articleDownload article

permaculture, ecological crises, agrologistics, anthropocene, transdisciplinarity

Fikcja antropologiczna czy antropologia spekulatywna? O funkcjach poznawczych narracji fantastycznonaukowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.4

AbstractDownload articleDownload article

science fiction, anthropology, speculative fiction, Stanisław Lem, Peter Watts

Misja na Księżyc. Filmowe obrazy wielkiego skoku ludzkości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.5

AbstractDownload articleDownload article

Moon, conquest, American myth, trip to the Moon, Apollo 13, Dark Side of the Moon, First Man, Georges Méliès, Ron Howard, William Karell, Damien Chazelle

Od trawelogu do King Konga. Misja badawcza jako motyw kina lat dwudziestych i trzydziestych w świetle imaginarium społecznego epoki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.6

AbstractDownload articleDownload article

expeditionary films, travelogues, exploitation cinema, non-fiction cinema, King Kong, jungle films, cultural studies, anthropological cinema, film history, race studies

Performatywne misje simius sapiens. Coco Fusco na Planecie Małp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.7

AbstractDownload articleDownload article

performance art, primacy, documentation and visualization strategies in performance art, Coco Fusco

Misyjne rzeczy. Kilka uwag o sprawczości rzeczy na Watykańskiej Wystawie Misyjnej w 1925 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.8

AbstractDownload articleDownload article

Christian missions, Vatican Missionary Exhibition, non-European artefacts, Bruno Latour

The Leipzig Mission and Bruno Gutmann

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.9

Download articleDownload article

"Tropicale". Uwikłane piękno

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.10

AbstractDownload articleDownload article

"Tropicale", Władysław Michał Zaleski, botanical albums, botanical collections

Historia, naród i nacjonalizm. Ewolucja misji chińskich muzeów w kontekście współczesnej „gorączki” muzealnej w Chińskiej Republice Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.11

AbstractDownload articleDownload article

China, museum, museology, missions, nationalism, missionary

Misja uniwersytetu. Walka o reformę na Universidad Católica de Chile

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.12

AbstractDownload articleDownload article

university, values, reform, strike, Catholic University of Valparaíso (UCV), university reform of 1967, “School of Valparaíso, ” Alberto Cruz Covarrubias, Godofredo Iommi Marini

Głosząc ewangelię Singwebegung. Etnomuzykolog na misji w Tanganice w latach trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.13

Download articleDownload article

Nauki o ludach i językach a katoliccy misjonarze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.14

Download articleDownload article

Archipelag Malajski: kraina orangutana i rajskiego ptaka. Opowieść o podróży, ze studiami człowieka i natury (fragmenty)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.15

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout