Prace Kulturoznawcze, 20, 2016, ss.192

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Partycypacja czy emancypacja? Zamiast Wprowadzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.1

AbstractDownload articleDownload article

active participation/passive participation, emancipation, interpretation, cultural turn, post-structuralism

Dyskusja

The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.2

AbstractDownload articleDownload article

kultura, Raymond Williams, Jeffrey Alexander, Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci

The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.3

AbstractDownload articleDownload article

kultura, socjologia, antropologia, znaczenie

Cultural Twists & Turns (A Comment on Beilharz & Bartmański)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.4

Download articleDownload article

Culture, Take Two: Big C and Little C

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.5

Download articleDownload article

W poprzek zwrotów

Culture: Two Theses and Deathworks

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.6

AbstractDownload articleDownload article

aura, kultura, nadmiar, nieautetyczność, kicz, metafizyka

O pewnej krytyce kulturalizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.7

AbstractDownload articleDownload article

cultural turn, culturalism, cultural studies, historical cultural studies, sociology of culture, critical approach, habitus, relation analysis

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Ekonomia daru, estetyka sztuczek, etyka uporu. Praktyki życia codziennego według Michela de Certeau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.9

AbstractDownload articleDownload article

everyday life, practice, tactic, strategy, economy of gift, resistance, habitus

Praktyki uczestnictwa

Powojenna widownia filmowa w Berlinie. Przyczynek do nowej historii kina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.10

AbstractDownload articleDownload article

audience studies, new cinema history, cinemagoers in Berlin

Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.11

AbstractDownload articleDownload article

ontology, anthropology, visual, space, town, participation in culture, photography

„Nie tańczysz sama przed lustrem. Oni na ciebie patrzą!”. Taniec brzucha jako afektywna strategia uczestnictwa w kulturze w filmie „Czerwony jedwab”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.12

AbstractDownload articleDownload article

belly dance in the film, affective participation in culture, subjectivity, power of gaze

Szkice krytyczne

Urbanologia: ku odbudowie tradycyjnego miasta europejskiego — szkic krytyczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.13

AbstractDownload articleDownload article

tradition, traditionalism, New Middle Ages, neomedievalism, new urbanism, urbanology, modernism

O granicach w myśleniu teoretycznym o kulturze

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout