Prace Kulturoznawcze, , ss.110

Strony tytułowe i spis treści

Download articleDownload article

Jedzenie i granice sztuki. Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.1

Download articleDownload article

Figura czy forma? Punkt widzenia żołądka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.2

AbstractDownload articleDownload article

gustatory taste, Kant, aesthetics, judgement of taste, food, smak, Kant, estetyka, sąd smaku, jedzenie

Somaestetyka i gastronomia Kilka myśli o sztuce jedzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.3

AbstractDownload articleDownload article

somaesthetics, gastronomy, eating, art, the senses, posture, movement, time, mindfulness, pleasure,

Mądrość smaku i smak mądrości. Od filozofii jedzenia do filozofowania jedzeniem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.4

AbstractDownload articleDownload article

taste, gustatory aesthetics, task, epistoenology, smak, estetyka smakowa, zadanie, epistenologia

Wzniosłe i cielesne pożywienie w sztuce jedzenia i nie-jedzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.5

AbstractDownload articleDownload article

abject, sublime, dada, fusion cuisine, molecular cuisine, Mother’s body, conceptualism, abiekt, wzniosłość, dada, kuchnia fusion, kuchnia molekularna, ciało Matki, konceptualizm

Dlaczego jedzenie musi być piękne?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.6

AbstractDownload articleDownload article

aesthetization, aesthetization of food, food culture, food studies, cook, restaurant, estetyzacja, estetyzacja jedzenia, kultura jedzenia, food studies, kucharz, restauracja

Kiedy wspomnienia stają się formą. Jedzenie jako medium w praktykach site specific

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.7

AbstractDownload articleDownload article

food, taste, memory, performance, synesthesia, jedzenie, smak, pamięć, performance, synestezja

Recenzje

Co z tym jedzeniem? — recenzja Philosophers at Table R. Boisverta i L. Heldke

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.8

Download articleDownload article

Sałataka Derridy

Download articleDownload article

Sałatka Derridy 2017

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout