Prace Kulturoznawcze, 21, 2017, nr 3, ss.136

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo od autorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.1

Download articleDownload article

Rola Nilu w kształtowaniu kultury starożytnego Egiptu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.2

AbstractDownload articleDownload article

Nile, economy, culture, beliefs, social organization, Nil, gospodarka, kultura, wierzenia, sztuka, organizacja społeczna

Reguły komunikacji intra- i intergatunkowej (na przykładzie człowieka i psa)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.3

AbstractDownload articleDownload article

man, human species, dog, communication, człowiek, pies, komunikacja

Maska jako aktorka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.4

AbstractDownload articleDownload article

mask, actor, performative analysis, maska, aktor, analiza performatywna

Lokalna globalność i jej wędrówki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.5

AbstractDownload articleDownload article

locality, globality, Earth, man, Universe, lokalność, globalność, Ziemia, człowiek, Wszechświat

Czy robot jest kobietą?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.6

AbstractDownload articleDownload article

robot, woman, gender, kobieta, płeć

Dziewczynka i pies. O spotkaniu ciało-w-ciało ze zwierzęciem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.7

AbstractDownload articleDownload article

encounter, bodily encounter, girl, dog, becoming, spotkanie, ciało-w-ciało, dziewczynka, pies, stawanie

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.8

AbstractDownload articleDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout