Prace Kulturoznawcze, 22, 2018, nr 4, ss.148

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Mobilność rzeczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.1

Download articleDownload article

Rzeczy wypędzone, rzeczy oswojone, rzeczy eksponowane. Próba wstępnej kategoryzacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.2

AbstractDownload articleDownload article

resettlement of Poles and Germans after WWII, museum exhibitions, semiotics analysis, anthropology of things, przesiedlenia Polaków i Niemców po drugiej wojnie światowej, ekspozycje muzealne, semiotyka, antropologia rzeczy

Nowe perspektywy w badaniach nad nowożytnymi albumami przyjaźni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.3

AbstractDownload articleDownload article

Migrujące rzeczy. Pamiątki po zmarłych w doświadczeniu polskich emigrantów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.4

AbstractDownload articleDownload article

memorabilia, stuff, emigration, the dead, touch, axiosemiosis, pamiątka, rzeczy, emigracja, zmarli, dotyk, aksjosemioza

„Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisaniu na temat bezdomności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.5

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, methodology, ethnoanimation, autoethnography, bezdomność, metodologia, etnoanimacja, autoetnografia, streetworking

Second hand — rzecz między starym a nowym życiem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.6

AbstractDownload articleDownload article

second-hand, second-hand things, things’ space, things’ life, relation, second hand, rzeczy używane, przestrzeń rzeczy, życie rzeczy, relacyjność

Mobilność artefaktów protestu. Maska Guya Fawkesa w cyklu kontestacji 2008–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.7

AbstractDownload articleDownload article

artifacts’ mobility, social movements, Guy Fawkes’ mask, objects’ sociology, mobilność artefaktów, ruchy społeczne, maska Guya Fawkesa, socjologia przedmiotów

Mobilne narzędzia diagnostyczne i globalizujące się zaburzenia psychiczne. O roli DSM w kształtowaniu kulturowego obrazu zdrowia psychicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.8

AbstractDownload articleDownload article

globalization of mental illnessess, DSM, medicalization, infrastructures, globalizacja zaburzeń psychicznych, DSM, medykalizacja, infrastruktury

Rzeczy święte. O kulturowych wędrówkach „Trzech małp z Nikko”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.9

AbstractDownload articleDownload article

sacred object, ritual object, symbol, image, visuality, materiality, rzecz święta, przedmiot rytualny, symbol, obraz, wizualność, materialność

Presentations

Batuta w ruchu, czyli 209 batut dyrygenckich w portalu www.batuty.instrumenty.edu.pl

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.10

Download articleDownload article

Recenzje

Nadpisywanie powierzchni

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.11

Download articleDownload article

Peerelowskie re-sentymenty

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.4.12

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout