Prace Kulturoznawcze, 21, 2017, nr 4, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.1

I

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

Abstract

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

Abstract

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Garden Palace rozebrany do kości. Sztuka jako anamneza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.4

Abstract

Crystal Palace, Garden Palace, Jonathan Jones, barrangal dyara, modernity, anamnesis, Kryształowy Pałac, Garden Palace, barrangal dyara, nowoczesność, anamneza

Kultura w afekcie — „semiotyczność” estetycznego doświadczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.5

Abstract

aesthetic experience, abject, semiotic, subconscious, conceptualism, doświadczenie estetyczne, abiekt, semiotyczność, nieświadomość, konceptualizm

II

Rasa, płeć, choroba. Sposoby reprezentowania czarnych kobiet w kontekście epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.6

Abstract

cinema, television, film, gender, sex, race, woman, women, black, feminism, racism, HIV, AIDS, kino, telewizja, TV, film, płeć, gender, rasa, kobiety, kobieta, czarne, czarni, feminizm, rasizm

Nostalgiczny wymiar muzeów gier wideo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.7

Abstract

museum, video games, nostalgia, muzeum, gry wideo

Czy potrzebujemy „architektury oporu”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.8

Abstract

architecture of resistance, anarchitecture, parasite architecture, ghettoization, gated communities, inclusive city, biennale of architecture, activist architecture, architektura oporu, anarchitektura, architektura pasożytnicza, gettoizacja, miasto inkluzywne, Biennale Architektury, architektura zaangażowana

„Kadzidła i miętówki”. Orientalizm a psychodeliczne okładki płytowe w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.9

Abstract

psychedelia, psychedelic culture, album cover art, orientalism, 1960s, psychodelia, kultura psychodeliczna, okładki płytowe, orientalizm, lata sześćdziesiąte XX wieku

Eseje

Uziemione

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.10

Jestem zrobiona ze spojrzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.11

Sprawozdanie

Człowiek i wartość

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.12

Recenzje

Opowieści w działaniu. O patografiach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.13

Noty o Autorach

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy