Prace Kulturoznawcze, 23, 2019, nr 2-3, ss.296

Strony redakcyjne i spis treści

Kultura misji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.1

Metafory i narzędzia planetarnej kolonizacji. Od pierwszego globusa do Earth System Science

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.2

Abstract

colonization, environment, globalization, ecology, design

Obserwuj, reaguj, odkrywaj. Permakultura przeciw agrologistyce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.3

Abstract

permaculture, ecological crises, agrologistics, anthropocene, transdisciplinarity

Fikcja antropologiczna czy antropologia spekulatywna? O funkcjach poznawczych narracji fantastycznonaukowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.4

Abstract

science fiction, anthropology, speculative fiction, Stanisław Lem, Peter Watts

Misja na Księżyc. Filmowe obrazy wielkiego skoku ludzkości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.5

Abstract

Moon, conquest, American myth, trip to the Moon, Apollo 13, Dark Side of the Moon, First Man, Georges Méliès, Ron Howard, William Karell, Damien Chazelle

Od trawelogu do King Konga. Misja badawcza jako motyw kina lat dwudziestych i trzydziestych w świetle imaginarium społecznego epoki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.6

Abstract

expeditionary films, travelogues, exploitation cinema, non-fiction cinema, King Kong, jungle films, cultural studies, anthropological cinema, film history, race studies

Performatywne misje simius sapiens. Coco Fusco na Planecie Małp

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.7

Abstract

performance art, primacy, documentation and visualization strategies in performance art, Coco Fusco

Misyjne rzeczy. Kilka uwag o sprawczości rzeczy na Watykańskiej Wystawie Misyjnej w 1925 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.8

Abstract

Christian missions, Vatican Missionary Exhibition, non-European artefacts, Bruno Latour

The Leipzig Mission and Bruno Gutmann

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.9

"Tropicale". Uwikłane piękno

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.10

Abstract

"Tropicale", Władysław Michał Zaleski, botanical albums, botanical collections

Historia, naród i nacjonalizm. Ewolucja misji chińskich muzeów w kontekście współczesnej „gorączki” muzealnej w Chińskiej Republice Ludowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.11

Abstract

China, museum, museology, missions, nationalism, missionary

Misja uniwersytetu. Walka o reformę na Universidad Católica de Chile

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.12

Abstract

university, values, reform, strike, Catholic University of Valparaíso (UCV), university reform of 1967, “School of Valparaíso, ” Alberto Cruz Covarrubias, Godofredo Iommi Marini

Głosząc ewangelię Singwebegung. Etnomuzykolog na misji w Tanganice w latach trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.13

Nauki o ludach i językach a katoliccy misjonarze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.14

Archipelag Malajski: kraina orangutana i rajskiego ptaka. Opowieść o podróży, ze studiami człowieka i natury (fragmenty)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.15

Noty o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout