Prace Kulturoznawcze, 23, 2019, nr 1, ss.152

Strony redakcyjne i spis treści

Parę słów wprowadzenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.1

Critique — not an outdated issue

Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.2

Abstract

culture, critique, reason, knowledge, kultura, krytyka, rozum, wiedza

Agorafobia, czyli ukryte curriculum. Pole akademickie i dylematy intelektualizmu krytycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.3

Abstract

public intellectualism, critical intellectualism, knowledge and human interests, academic field, academic form of life, explicit and hidden curriculum, critical cultural studies, intelektualizm publiczny, intelektualizm krytyczny, interesy poznawcze, pole naukowe, akademicka forma życia, jawne i ukryte curriculum, kulturoznawstwo krytyczne

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

Abstract

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

Critique exercises

Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.5

Abstract

economy, economics, humanities, experience economy, marketing innovation, kultura, gospodarka, ekonomia, humanistyka, gospodarka doświadczeń, innowacja marketingowa

Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.6

Abstract

power, body, emancipation, everyday life, politics, ciało, emancypacja, życie codzienne, polityka, kultura

Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.7

Abstract

critical design, architecture, materiality, new humanities, experiment, krytyczne projektowanie, architektura, materialność, nowa humanistyka, eksperyment

Kompleks Narcyza: wzór — cechy — elementy. Stare metody i coraz bardziej aktualne problemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.8

Abstract

culture of narcissism, culture of common good, individualism, ambition, care for details, image, kultura wspólnego dobra, indywidualizm, ambicja, dbałość o wizerunek

Szkice krytyczne

Posthumanistyczny Inny, czyli wyzwania dla współczesnej humanistyki. Szkic wokół teorii Achille Mbembe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.9

Abstract

Achille Mbembe, posthumanity, capitalism, posthuman subject

Recenzje

Z rocznicowej okazji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.10

Funkcja a sprawa (fiszka)

Noty o autorach

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout