Articles

Marcin Maria Bogusławski

Articles

Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?

AbstractDownload article

Recenzja: Gra w rzeczy [Małgorzata Kwietniewska, "Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej"]

Download article

Recenzja: Filozofia w szkole

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout