Articles

Krzysztof Łukasiewicz : 0000-0002-9657-3385

krzysztof.lukasiewicz@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Przedmowa

Download article

Przedmowa

Download article

Wprowadzenie

Download article

Wprowadzenie

Download article

Wstęp

Download article

Przewodniki w kulturze i kultura jako przewodnik

AbstractDownload article

Wprowadzenie

Download article

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

AbstractDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Narodziny kultury z ducha tragedii? O dyskusji Ernsta Cassirera z Georgem Simmlem

Download article

Georg Simmel o historii, przeciw historyzmowi

Download article

Alpy, Włochy i rozumienie kultury

AbstractDownload article

O pewnej krytyce kulturalizmu

AbstractDownload article

cultural turn, culturalism, cultural studies, historical cultural studies, sociology of culture, critical approach, habitus, relation analysis

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout