Articles

Hanna Jaxa-Rożen : 0000-0003-0920-4707

hanna.jaxa-rozen@uwr.edu.pl

Articles

Twarz(e) Orlanda. Płeć i tożsamość w powieści Virginii Woolf

Download article

Kobiety i pieniądze w twórczości eseistycznej Virginii Woolf i powieściach Jane Austen

Download article

Sztuka krytyczna jako refleksja nad estetyzacją ciała w kulturze współczesnej

Download article

Wojenna katastrofa w Srebrenicy. Krótkie studium przypadku

Download article

Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść

AbstractDownload article

Cyborg już nie działa. Kilka uwag o przyszłości kategorii „gender”

AbstractDownload article

Kultura i aktywizacja do zmiany (społecznej), Jacek Schindler, „Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych”

Download article

The cyborg no longer works. Some remarks about the future of the “gender” category (PK XV 2013)

Download article

Między tabu a przyzwoitością. Kilka uwag o polskiej telenoweli dokumentalnej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout