Articles

Adam Nobis : 0000-0001-8093-1283

adam.nobis@uwr.edu.pl

Articles

Od talara do dolara - historia globalna

Download article

Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją

AbstractDownload article

Lokalna globalność i jej wędrówki

AbstractDownload article

locality, globality, Earth, man, Universe, lokalność, globalność, Ziemia, człowiek, Wszechświat

Uczestnictwo w globalnej ekumenie kulturowej?

AbstractDownload article

participation, globality, cultural ecumene

Idiografizm w badaniach nad globalizacją, czyli rozmaitość globalności

Download article

Przyszłość przeszłości i przeszłość przyszłości. Metrologiczne wzorce wartości pieniądza

AbstractDownload article

Od europocentryzmu do sinocentryzmu w myśleniu o globalizacji: David S. Landes, Andre Gunder Frank i inni

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout