Recenzenci

 

Recenzenci 17. tomu „Prac Kulturoznawczych”:

Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)

Grzegorz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)

Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski)

Alicja Kisielewska (Uniwersytet w Białymstoku)

Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski)

Mirosław Loba (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

Krzysztof R. Mazurski (Politechnika Wrocławska)

Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski)

Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)

Jiři Siostrzonek (Uniwersytet Śląski w Opavie)

Jacek Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)

Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Aleksiej Wasiliew (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskowie)

 

 

 

Procedura recenzowania:

1. Wszystkie artykuły publikowane w „Pracach Kulturoznawczych" są recenzowane; recenzje są anonimowe dla obu stron.
2. O przyjęciu tekstu do recenzji autorzy zostaną powiadomieni elektronicznie w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia jego otrzymania.
3. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) zostanie przekazana w ciągu 6 miesięcy.
4. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w nich poprawek.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tekście.
6. Teksty będą publikowane w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout