Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Invented Religions: Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation

  1. Izolda Topp-Wójtowicz ORCiD: 0000-0002-1121-6857

Abstract

Religie wynalezione. O sekularyzacji na Syberii po politycznej transformacji

Artykuł skupia się na fenomenie „powrotu religii” na Syberii po pierestrojce. Autorka opisuje różne formy owego powrotu po okresie radzieckiej przymusowej ateizacji, wskazując tego powody oraz cechy charakterystyczne. Stawia tezę, że „powracające religie” mogą być traktowane jako „religie wynalezione”, których status i znaczenie jest oparte na autorytecie władzy politycznej i wy­maga ciągłych negocjacji.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Prace Kulturoznawcze

21, 2017, nr 1

Strony od 115 do 122

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy