The Variety of Secularisms in the European Political Thought

  1. Michał Matlak

Abstract

 

Różnorodność sekularyzmów w europejskiej myśli politycznej

Artykuł prezentuje trzy główne formy sekularyzmu w europejskiej myśli politycznej i imaginariach społecznych: chrześcijańską, laicką i liberalno-agnostyczną. Autor argumentuje, że wszystkie wypełniają minimalne wymaganie sekularyzmu, czyli wyróżnienie sfery religijnej i politycznej. Ar­tykuł prezentuje dwie wersje sekularyzmu chrześcijańskiego — chadecką i konserwatywną. Także laicyzm ma dwie odsłony — republikańską oraz antyreligijną. Agnostyczna forma sekularyzmu z kolei jest umocowana w myśli Johna Rawlsa, który szukał możliwości wyłączenia religii ze sfery politycznej tam, gdzie się da. Autor argumentuje, że filozofia polityczna Rawlsa staje się dziś do­myślną reakcją na problem religii w sferze politycznej. Autor argumentuje, że szersze rozumienie sekularyzmu (głęboko zanurzone w europejskiej teorii politycznej) pomniejsza intelektualną war­tość kategorii postsekularyzmu, zazwyczaj kojarzonej z Jürgenem Habermasem, jako że wymaga ona wąskiego rozumienia sekularyzmu — jako doktryny politycznej alternatywnej wobec religii, która może odnieść się wyłącznie do jednej z form sekularyzmu — i sprowadza go do antyreligij­nego laicyzmu.

 

Download article

This article

Prace Kulturoznawcze

21, 2017, nr 1

Pages from 43 to 63

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout