Invented Religions: Some Remarks on Secularization in Siberia after Political Transformation

  1. Izolda Topp-Wójtowicz ORCiD: 0000-0002-1121-6857izolda.topp-wojtowicz@uwr.edu.pl

Abstract

 

Religie wynalezione. O sekularyzacji na Syberii po politycznej transformacji

Artykuł skupia się na fenomenie „powrotu religii” na Syberii po pierestrojce. Autorka opisuje różne formy owego powrotu po okresie radzieckiej przymusowej ateizacji, wskazując tego powody oraz cechy charakterystyczne. Stawia tezę, że „powracające religie” mogą być traktowane jako „religie wynalezione”, których status i znaczenie jest oparte na autorytecie władzy politycznej i wy­maga ciągłych negocjacji.

 

Download article

This article

Prace Kulturoznawcze

21, 2017, nr 1

Pages from 115 to 122

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout