The Church and Polish Feminism: Forever Enemies? A Secular Feminist Perspective

  1. Joanna Sieracka

Abstract

 

Kościół i feminizm w Polsce: odwieczni wrogowie? Z perspektywy świeckiej feministki

Książka Kościół kobiet Zuzanny Radzik, feministki i katolickiej teolożki, jest punktem wyj­ścia do przedstawionych w artykule rozważań na temat relacji między feminizmem a Kościołem katolickim w Polsce. Analizując feministyczną debatę na jej temat, skupiającą się na kwestii walki o prawa reprodukcyjne, kościelnej kampanii antygenderowej i negocjacjach dotyczących kształtu polskiej demokracji, przekonuję, że jest ona przejawem paradygmatu sekularyzacyjno-moderni­stycznego i przekonania o niemożliwości pogodzenia walki o prawa kobiet z interesami Kościoła. Postuluję porzucenie takiej perspektywy i zerwanie z feministyczną polityką tożsamości. Przedsta­wiam też propozycję potencjalnego sojuszu ruchu kobiecego z Kościołem.

 

Download article

This article

Prace Kulturoznawcze

21, 2017, nr 1

Pages from 123 to 144

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout